Med 25.000 m2 bygningsmasse og ca. 600 parkeringsplasser vil vi fylle Bø Handelspark med spennende leietakere.

Dette gir totalt 16659 potensielle handlende. Det totale bilde er noe større – antall pendlere i Telemark er høyt. Alle regionene i Telemark har netto utpendling.

Vil dere
være med?

Om Bø Handelspark

Bø Handelspark ligger sentralt plassert rett sør for Bø sentrum, langs riksvei 36 – et knutepunkt i retning Grenland og Notodden. Bø Handelspark er tegnet for maksimal tilgjengelighet og synlighet fra alle innfartsområder – både til fots og med bil.

Med 25.000 m2 bygningsmasse, ca. 600 parkeringsplasser vil Bø Handelspark bli meget attraktivt på sikt spesielt da innen to mils avstand dekker Bø Handelspark sentrumsområdene i Bø, Nome og Sauherad kommune.

Dette gir totalt 16659 potensielle handlende.

Det totale bilde er noe større – antall pendlere i Telemark er høyt. 

Alle regionene i Telemark har netto utpendling.

Miljøstrategi og Hovedelementer

Energi

Handelsparken vil søke å utnytte lokale fornybare energiressurser. Varmeforsyning ved hjelp av bioenergi og/eller bergvarme vil bli utredet. Det samme gjelder el-produksjon fra solceller montert på tak og fasader.

Overvannshåndtering

Handelsparken vil bestå av bygg med store takflater. For å imøtekomme krav til overvannshåndtering vil løsninger med grønne tak bli vurdert, f.eks. sedum.

Sosial bærekraft

Sammen med leietakere, kommune og andre vil Bø handelspark bidra til å tilrettelegge slik at flest mulige kategorier arbeidssøkere vil finne seg til godt rette her.

Materialvalg

Handelsparken vil prioritere materialer som representerer lave miljøbelastninger, både ved produksjon og bygging/montasje. Dette inkluderer også klimagassutslipp. I den grad det er praktisk og økonomisk mulig vil ombruk av materialer og bygningsdeler bli vurdert. I praksis vil ombruk først og fremst bli aktuelt som delløsninger for et eller to av byggene, f.eks. som fasadeløsning.

Ombrukshandel – sirkulærøkonomi

Miljøhensyn øker interessen for mer ombruk av forbrukervarer, mer reparasjon av teknisk utstyr osv. Ved planleggingen av handelsparken vil muligheter for slik virksomhet vurderes.

Eierfordelingen bak handelsparken

NG Eiendom Vestfold Telemark AS
25%
BRG Utvikling AS
25%
Invest Telemark Vestfold AS
25%
Gumpens Auto AS
25%

Hvor er vi?

Bø Handelspark ligger sentralt plassert rett sør for Bø sentrum, langs riksvei 36.

Bø Handelspark er tegnet for maksimal tilgjengelighet og synlighet fra alle innfartsområder - både til fots og med bil.

INNEN TO MILS AVSTAND...

… dekker Bø Handelspark
sentrumsområdene i Midt-Telemark og Nome kommuner.

Dette gir totalt

17.294 potensielle handlende

Det totale bilde er noe større
– antall pendlere i Telemark er høyt.

INNEN FIRE MILS AVSTAND...

… dekker Bø Handelspark også
Notodden og Seljord, i tillegg til store
deler av øvrige deler av Telemark.

Grovt anslått omkring

40.000 potensielle handlende

– med 10% handelsprosent i områdene som ligger i grenseområdene.

Nåværende leietakere er Biltema og Byggmakker

(Naviger og trykk på modellen for å finne ut mer) Bildene kun er illustrasjoner, avvik kan/vil forekomme.

Befolkning

Midt-Telemark kommune hadde i 2022 en befolkningsvekst på 1,87%, noe som er godt over landsgjennomsnittet.

Innbyggere​
0

Pr 31.12.2022 var det 10.735
innbyggere i Midt-Telemark.

Midt-Telemark:

10 735

Midt-Telemark, Nome, Notodden, Kviteseid og Seljord:

35.685

Midt-Telemark, Nome, Notodden, Kviteseid, Seljord, Hjartdal, Tinn, Vinje, Tokke, Fyresdal, Nissedal og Drangedal:

55.126

Bø - ”Byen” med alt

Som en av få kommuner i Norge på samme størrelse er det ikke mange som kan slå oss når det gjelder
kulturtilbud og arrangementer.

I Bø har vi et eget sommerland, en av Norges beste konsertscener på Kroa i Bø, kulturstorstua Gullbring og et fantastisk fjellandskap med alpinanlegg og preparerte skiløyper.

Bø Sommarland har om lag 150 000 besøkende årlig
Campus Bø har ca 2900 studenter
Lifjell - Norges sørligste høyfjell
Er du vår neste leietaker?
Previous slide
Next slide